Cauta in site

Politică de confidențialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

În această politica de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal de către Riadent Medical SRL și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu
caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu
caracter personal care este aplicabilă. Aceasta politica de confidentialitate se aplica tuturor utilizatorilor
site-ului https://www.dexclinic.ro/.

 

1. Identitatea operatorului
Datele dumnevoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Riadent Medical SRL, cu sediul în
Str. Cornelia, Nr.14, cam 2, ap 2,sector 4, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.
J40/12368/2015, C.U.I. 35105654.
Adresa de corespondenta: Str. IC Visarion, nr 10, etaj3, sector 1, Bucuresti
Adresa de e-mail: office@dexclinic.ro
Nr. de telefon: +40 769042672

2.Prelucram date cu caracter personal pe care ni le oferiti voluntar in
urmatoarele situatii:
-cand ne vizitati site-ul sau cand interactionati sub orice forma cu acesta
-cand solicitati informatii privind activitatea noastra, la adresele de e-mail, prin telefon sau orice alta
modalitate expusa pe site.
-prin completarea formularelor

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
-date de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, data nașterii
– date de contact: adresă de corespondență, adresă de email, număr de telefon
-date tehnice: adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația, paginile de pe site-ul nostru pe care
le vizitați, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici

-date de utilizator: numele utilizator, parola, data și ora de autentificare ( daca este cazul), activitatea
online
-opinii si viziuni: opinii şi viziuni transmise sau postate despre noi pe reţelele de socializare (social
media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice
** menționăm că nu aveți nici o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele necesare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.
** prelucrăm datele dumnevoastră cu caracter personal numai în măsura în care aceasta este necesară potrivit scopurilor noastre comune.

4.Situatiile in care putem utiliza informatiile cu caracter personal ale dumneavoastra:
Utilizatori si clienti:
 Putem prelucra datele cu caracter personal astfel incat sa va putem oferi informatii despre serviciile
care consideram ca va intereseaza si pentru aceasta va vom contacta prin mijloace electronice numai
daca avem acordul dumneavoastra prealabil.
 Nu vom partaja datele dumneavoastra cu caracter personal cu terte parti in scopuri de marketing fara
consimtamantul dumneavoastra explicit in acest sens.

Comunicari de marketing:
 Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix,
mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în
persoană) noutăţi privind serviciile noastre, abonare la newsletter sau furnizarea altor informaţii
care v-ar putea interesa.
Imbunătătirea serviciilor
 Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea
îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate
asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.
Gestiunea financiara
 Eliberarea facturilor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv
înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra; recuperarea

debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea
de creante) restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări;
trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de
activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte.

5. Cui si in ce conditii vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal
In acest moment, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter
personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
În cazul în care va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai
sus, vă vom informa, în prealabil, cu privire la aceasta.

6. Securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal
Folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, menite sa va protejeze datele cu caracter personal si sa impiedice accesul neautorizat. Sunteti responsabili pentru pastrarea confidentialitatii tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastra pentru a accesa parti ale site-ului nostru.
Lucrăm cu raspundere pentru a proteja pacientii noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.

7. Drepturile dumneavoastra
 Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le
prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de
la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor
dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea
datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor
dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către
noi sau în numele nostru.

 Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al
datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o
plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la
prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
8.Pentru ce perioada vom pastra datele cu caracter personal
Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de timp necesara pentru
atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in
vigoare.

9.Modificari ale prezentei politici de Informare
Prezenta Politică de Informare poate fi actualizată/modificată la diferite intervale de timp, iar aceste
modificări vă vor fi aduse la cunoștință în mod corespunzător.

Programare

Solicita o programare


Status pacient*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.